20oz ..... Panda Bear Mug

mug westland 13268 panda